Đánh giá khách sạn Ocean Star Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.8
Tất cả
(Từ 53 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cặp đôi
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.1
Gia đình
(Từ 6 nhận xét)
Tốt
6
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 44 nhận xét)