Đánh giá khách sạn Khách Sạn Kim Liên

Viết đánh giá
Rất tốt
7.5
Tất cả
(Từ 177 nhận xét)
Đánh giá
5.3
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Cặp đôi
(Từ 12 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Gia đình
(Từ 6 nhận xét)
Tốt
6.9
Bạn bè
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 153 nhận xét)