Địa chỉ: 205 Võ Văn Tần, P.4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-8324462
Khách sạn đã xem