Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm - Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
Tel: 034.856393  
Email: dsvn@vr.com.vn

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

Khách sạn đã xem