Ga Sông Mao có 5 đường trong đó có 1 đường cụt, là một ga lớn, có đón trả khách. Ga Sông Mao là ga thuộc cung đường quản lý của Công ty ĐS Thuận Hải. Ga Sông Mao là ga có đón trả khách (chỉ có tàu địa phương như SH,...) bởi vậy nên trên ke ga có một đoạn ngắn mái che để hành khách đứng chờ tàu (rất đặc biệt!!!)

Khách sạn đã xem