Chợ Tam Bạc

Chợ Tam Bạc

06/05/2014 2158

Chợ Tam Bạc chính thức hoạt động vào ngày 8/5/1985, chợ còn có tên khác là chợ Đổ. Do trong chiến t...

Xem thêm

Sân bay Cát Bi

Sân bay Cát Bi

06/05/2014 1136

Sân bay nằm cách trung tâm thành phố 5 km theo hướng đông - nam. Sân bay Cát Bi được người Pháp xây...

Xem thêm

Ga Hải Phòng

Ga Hải Phòng

06/05/2014 1956

Ga Hải Phòng khai thác hệ thống đường sắt tại nhà ga và hệ thống đường sắt trong Cảng Hải Phòng, Cả...

Xem thêm

Bến Nghiêng

Bến Nghiêng

06/05/2014 2860

Ngày 15/5/1955, tại bến Nghiêng, chiếc tàu quân sự kiểu há mồm đợi sẵn đón đoàn quân thất trận, nhữ...

Xem thêm

Chợ Sắt

Chợ Sắt

06/05/2014 3434

Trước khi thành lập thành phố (1888) ở đây đã hình thành chợ phiên tấp nập người địa phương và các...

Xem thêm