Lễ hội cơm mới

Lễ hội cơm mới

06/05/2014 2749

Giống như người Kinh ăn Tết Nguyên đán, người Êđê cũng tổ chức lễ ăn cơm mới sau mùa thu hoạch vào...

Xem thêm