Hội rước Giá

Hội rước Giá

01/07/2014 3750

Tưởng nhớ đến công lao của Lý Phục Man tướng công, hằng năm cứ vào ngày 10,11,12 tháng 3 Âm lịch, n...

Xem thêm

Lễ hội Giã La

Lễ hội Giã La

06/06/2014 2885

Lễ hội Giã La là lễ hội lớn, nổi tiếng ở vùng xứ Đoài xưa (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) của hai làn...

Xem thêm

Lễ Hội Xã Dương Liễu

Lễ Hội Xã Dương Liễu

06/05/2014 9366

Sáng 19/4 (tức 11 tháng 3 Âm lịch), Lễ hội truyền thống xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) đã diễn ra t...

Xem thêm

Quán giá

Quán giá

06/05/2014 5440

Yên Sở là một làng cổ thuộc xứ Đoài. Xưa kia làng có tên là Cổ Sở, sau đổi thành An Sở. Ngoài ra là...

Xem thêm