Giò chả Ước Lễ

Giò chả Ước Lễ

06/05/2014 3656

Nói đến giò chả, người ta thường nhắc đến Ước Lễ, một làng có truyền thống làm giò chả ngon nổi tiế...

Xem thêm