Chùa Phúc Linh

Chùa Phúc Linh

06/05/2014 2400

Chùa Phúc Linh có từ đời vua Lê Huy Tông, tọa lạc trên gò đất cao của làng Đồng Dụ, bị thời gian và...

Xem thêm

Đình - Chùa Vân Tra

Đình - Chùa Vân Tra

06/05/2014 2492

Đình - Chùa Vân Tra nằm ở vùng ven đô phía Tây, thành phố, thuộc địa phận xã An Đồng, huyện An Dươn...

Xem thêm

Đình Vĩnh Khê

Đình Vĩnh Khê

06/05/2014 1928

Đình Vĩnh Khê thuộc làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, ngoại thành Hải Phòng, có bố cục mặt...

Xem thêm

Đình Đồng Dụ

Đình Đồng Dụ

06/05/2014 1282

Đình Đồng Dụ tọa lạc tại xã Đồng Dụ, An Dương, Hải Phòng, thờ Ngài Đại Phạm cùng 6 người con trai....

Xem thêm

Đình Tri Yếu

Đình Tri Yếu

06/05/2014 1232

Đình Tri Yếu thuộc xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng thờ chàng Rồng, bộ tướng của Hùng Duệ V...

Xem thêm

Đình Nhu Thượng

Đình Nhu Thượng

06/05/2014 1510

Đình Nhu Thượng thuộc xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng thờ hai chị em Mai Thị Cầu và Mai Kỳ...

Xem thêm

Làng nghề đăng đó Tiên Sa

Làng nghề đăng đó Tiên Sa

06/05/2014 2055

Trong số những làng nghề ở huyện An Dương được công nhận thì làng Tiên Sa (xã Hồng Thái) nổi lên nh...

Xem thêm