Bảo tàng Hà nội

Bảo tàng Hà nội

06/07/2014 6743

Bảo tàng Hà Nội, trước đây nằm ở số 5B phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là nơi trưng bày giới...

Xem thêm

Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

01/07/2014 3089

Cứ đến ngày mùng 8 tháng giêng hàng năm, dân làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, l...

Xem thêm

Hội Đền Chèm

Hội Đền Chèm

16/06/2014 3316

Đình Chèm còn được gọi là đền Chèm, thờ Đức Ông Lý Ông Trọng cùng Đức Bà Bạch Tĩnh Cung và ông Sứ N...

Xem thêm

Chùa Phùng Khoang

Chùa Phùng Khoang

06/05/2014 2559

Di tích này thuộc xã Trung VĂn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thời Lê gọi Phùng Quang thuộc xã Nhân Mục Mô...

Xem thêm

Lễ hội Làng Đăm

Lễ hội Làng Đăm

06/05/2014 7005

Làng Đăm nay là xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một làng cổ có truyền thống văn hoá và sả...

Xem thêm

Lễ hội đền Bà Chúa

Lễ hội đền Bà Chúa

06/05/2014 2126

Tương truyền, sau chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất (năm Mậu Ngọ 1258), để phát triển sản xuất l...

Xem thêm