Hang Tiên Sơn

Hang Tiên Sơn

07/05/2014 2988

Hang Tiên Sơn tọa lại tại xã Bình Lư, huyên Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hang động Tiên Sơn Lai Châu L...

Xem thêm

Đền thờ Nàng Han

Đền thờ Nàng Han

07/05/2014 3096

“Đền thờ Nàng Han” nằm ở bản Tây An thuộc xã Mường So và bản Phai Cát xã Khổng Lào - hu...

Xem thêm

Chợ Dào San

Chợ Dào San

07/05/2014 2785

Đặc điểm: Đến với chợ Dào San, du khách sẽ luôn có cảm giác thú vị, khoan khoái trước cảnh quan thi...

Xem thêm