Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

01/05/2014 0

Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao 21,6 mét, lớp dưới...

Xem thêm