Di tích Lam Kinh

Di tích Lam Kinh

06/06/2014 3725

Nơi đây có lăng Lê Thái Tổ và bia Vĩnh Lăng mô tả ngắn gọn, cô đọng toàn bộ sự nghiệp của vua Lê Th...

Xem thêm

Lễ hội Lam Kinh

Lễ hội Lam Kinh

06/06/2014 3994

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 8 âm lịch (ngày giỗ của vua Lê Thái Tổ) tại...

Xem thêm