kinh Đô Cổ Loa

kinh Đô Cổ Loa

06/07/2014 4783

Ai từng đọc lịch sử nước nhà thì không thể không biết đến thành Cổ Loa, Thục Phán An Dương Vương. V...

Xem thêm

Lễ hội Cổ Loa - Hội đền An Dương Vương

Lễ hội Cổ Loa - Hội đền An Dương Vương

01/07/2014 25673

Vùng Cổ Loa còn giữ được nhiều di tích có giá trị mà truyền thuyết đã nhắc đến. Đó là đền thờ Thục...

Xem thêm

Lễ hội Đền Cổ Loa Ðông Anh - Hà Nội

Lễ hội Đền Cổ Loa Ðông Anh - Hà Nội

17/06/2014 16038

Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng nằm trên địa phận huyện Ðông Anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 17...

Xem thêm

Đình Tây Đằng

Đình Tây Đằng

06/06/2014 3995

Đình Tây Đằng được dựng từ thế kỷ 16 với những rường, cột trụ, vì nóc..., thể hiện tinh hoa sáng tạ...

Xem thêm

Thành Cổ Loa Hà Nội

Thành Cổ Loa Hà Nội

06/05/2014 11230

Cổ Loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 t...

Xem thêm

Hội Thổi Cơm Thi Làng Phù Đổng

Hội Thổi Cơm Thi Làng Phù Đổng

06/05/2014 2691

Trong các lễ hội cổ truyền còn được bảo tồn đến nay, hội thổi cơm thi ở thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn...

Xem thêm

Lễ hội rước vua

Lễ hội rước vua

06/05/2014 1231

Lễ hội rước vua ở làng Thụỵ Lôi được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trước kia lễ...

Xem thêm