Chùa Phụng Thánh

Chùa Phụng Thánh

06/06/2014 4022

Tương truyền, vào thời Lý, thế kỷ XII, có một nàng ông chúa xinh đẹp dùng thuyền du ngoạn đến một h...

Xem thêm