Lăng Mạc Cửu

Lăng Mạc Cửu

07/07/2014 5882

Mạc Cửu là người Quảng Đông, Trung Quốc, vì không chịu để tóc và theo một số tập tục của nhà Thanh n...

Xem thêm