Hải đăng Ba Động

Hải đăng Ba Động

06/05/2014 2695

Hải đăng Ba Động có tác dụng giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Trà Vinh, Bế...

Xem thêm

Đèo Rù Rì

Đèo Rù Rì

06/05/2014 7527

Đèo Rù Rì với cái tên nghe rất ấn tượng, là con đèo cuối cùng của miền Nam để vào trung tâm thành p...

Xem thêm