Bán đảo Đầm Môn

Bán đảo Đầm Môn

06/05/2014 6387

Bán đảo Đầm Môn có diện tích tự nhiên 128km², là một trong những điểm du lịch mà Tổ chức Du lị...

Xem thêm