Chùa Mễ Trì

Chùa Mễ Trì

06/06/2014 6705

Chùa còn có tên là Chùa Thiên Trúc, tên Mễ Trì Thượng là gọi theo tên làng, thuộc xã Mễ Trì, huyện...

Xem thêm