Lễ hội Làng Đăm

Lễ hội Làng Đăm

06/05/2014 7005

Làng Đăm nay là xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một làng cổ có truyền thống văn hoá và sả...

Xem thêm