Tịnh Xá Ngọc Ban

Tịnh Xá Ngọc Ban

06/05/2014 3217

Cùng với các ngôi tự viện trên vùng đất đỏ cao nguyên, tịnh xá Ngọc Ban như một nét chấm phá diễm l...

Xem thêm