Chùa Quản Hương Già Lam

Chùa Quản Hương Già Lam

07/05/2014 6930

Tu viện do Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960, là nơi tu học của các học tăng cấp đại h...

Xem thêm