Đền thờ Thánh Tản Viên

Đền thờ Thánh Tản Viên

06/05/2014 21123

Khu di tích lịch sử Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh (bao gồm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng) nằm ở sườn T...

Xem thêm