Đình làng Thành Công

Đình làng Thành Công

06/08/2014 5704

Đình nằm theo hướng Bắc Nam. Diện tích lúc đầu 2500m2 , hiện nay còn lại 310m2, hậu cung bị tách ra...

Xem thêm