Chùa Từ Ân - Quận 6

Chùa Từ Ân - Quận 6

07/05/2014 4469

Chùa tọa lạc ở số 23 đường Tân Hóa, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa do Thiền sư Phật Ý khai sơn...

Xem thêm