Dinh Vạn Thủy Tú

Dinh Vạn Thủy Tú

07/05/2014 9275

Cùng với lập Vạn ổn định dân cư ăn ở, Vạn nào cũng xây dinh để thờ thần Nam Hải. Từ xa xưa, theo tí...

Xem thêm