Hòn Sầm

Hòn Sầm

06/05/2014 1563

Hòn Sầm là một ốc đảo nhỏ nhưng rất đẹp và vô cùng phong phú về các loài thực vật. Điểm độc đáo của...

Xem thêm