Bảo tàng Chiến thắng B52

Bảo tàng Chiến thắng B52

06/07/2014 3262

Bảo tàng Chiến thắng B52 là một viện bảo tàng trưng bày các loại vũ khí, khí tài, xác máy bay B52 b...

Xem thêm