Tử Cấm Thành Huế

Tử Cấm Thành Huế

06/05/2014 12591

Tử Cấm thành là vòng tường thành thứ 3 của Kinh đô Huế, giới hạn khu vực làm việc, ăn ở và sinh hoạt...

Xem thêm