Chùa Hòa Mã

Chùa Hòa Mã

06/07/2014 2866

Chùa Hòa Mã có tên chữ là Thiên Quang tự, thời Lê thuộc thôn Đổi Mã, phủ Phụng Thiên, đến thời Minh...

Xem thêm