Chùa Thủ Long

Chùa Thủ Long

06/06/2014 2259

Chùa còn giữ một số tượng cổ, chuông cổ, bia cổ. Tấm bia ở sân chùa cao 1,20m có ghi : "Lập th...

Xem thêm