Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

06/07/2014 7867

Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hay Quảng trường 19-8 là một quảng trường nằm ở trước mặt Nhà hát...

Xem thêm