Hấp dẫn với Đảo Đầu Bê

Hấp dẫn với Đảo Đầu Bê

23/06/2014 2855

Đảo Đầu Bê nghe cái tên cũng đã thấy sự hấp dẫn riêng biệt trong đảo này, Nếu đến Hạ Long bạn không...

Xem thêm

Đảo Đầu Bê

Đảo Đầu Bê

06/05/2014 1742

Đặc điểm: Đảo có diện tích 22.863 m2 với đỉnh cao nhất 139 m, vách đảo dựng đứng như bức tường thàn...

Xem thêm