Chùa Bút Tháp Hà Nội

Chùa Bút Tháp Hà Nội

06/07/2014 5435

Chùa Bát Tháp xây dựng trên đoạn ngọn núi Vạn Bảo, một ngọn núi thấp ở kinh thành Thăng Long vào th...

Xem thêm