Đền Đồng Nhân

Đền Đồng Nhân

06/06/2014 4828

Ngôi đền trước kia thuộc làng Đồng Nhân, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay ở 12 phố Hương Viên, qu...

Xem thêm