Chùa Bối Khê

Chùa Bối Khê

06/08/2014 6329

Chùa có tên chữ là Đại Bi tự (nay thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây) là một ngôi cổ t...

Xem thêm