Thác Hố Giang Thơm

Thác Hố Giang Thơm

07/05/2014 7230

Con đường nhỏ từ thị trấn Núi Thành dẫn xuống bãi Rạng (xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) như kéo...

Xem thêm