Chùa Hải Đức Nha Trang

Chùa Hải Đức Nha Trang

06/07/2014 4780

Chùa Hải Đức ở số 51 đường Hải Đức, phường Phương Sơn, phía Tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa....

Xem thêm