Chiến khu Đồng Bò

Chiến khu Đồng Bò

06/07/2014 3417

"Mật khu Đá Hang”, tên gọi đầy vẻ bí hiểm, đã gây bao nỗi kinh hoàng cho bọn địch ở Nha...

Xem thêm