Chợ xóm mới Nha Trang

Chợ xóm mới Nha Trang

06/05/2014 3701

Địa chỉ ban Quản lý chợ: Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hoà. Điện thoại: (84-58) 515364 / 5...

Xem thêm