Cầu Mường Thanh

Cầu Mường Thanh

06/06/2014 5805

Cầu Mường Thanh quân Pháp gọi là cầu “Prenley”, là cây cầu bắc qua sông Nậm Rốm, ở địa...

Xem thêm