Chùa Pháp Lâm

Chùa Pháp Lâm

06/06/2014 3564

Chùa do Chi hội An Nam Phật học Đà Nẵng vận động xây dựng ngôi chùa hội quán vào năm 1934. Ngôi chù...

Xem thêm