Làng nghề tạc tượng Bảo Hà

Làng nghề tạc tượng Bảo Hà

06/05/2014 4249

Từ thị trấn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đi theo đường 10 chừng 3 km về hường Thái Bình, rẽ trái hỏi...

Xem thêm