Chùa Hoằng Pháp

Chùa Hoằng Pháp

07/05/2014 6426

Chùa do Hòa thượng Ngộ Chân Tử sáng lập năm 1957 trên một cánh rừng chồi. Năm 1959, ngôi chùa tường...

Xem thêm