Thành Điện Hải

Thành Điện Hải

04/07/2014 3341

Năm 1823 Minh Mạng thứ 4 cho dời đồn Điện Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao, được xây...

Xem thêm