Chùa Phổ Giác

Chùa Phổ Giác

06/06/2014 2984

Chùa Phổ Giác (người dân thường gọi là chùa Tàu) là một công trình kiến trúc Phật giáo, vốn nằm tại...

Xem thêm