Chàng Sơn - Làng nghề hoài cổ với những chiếc quạt nan

Chàng Sơn - Làng nghề hoài cổ với những chiếc quạt ...

09/09/2014 12702

Chàng Sơn là một làng nghề truyền thống nổi tiếng với những chiếc quạt tay thủ công s...

Xem thêm